ظرفشویی بوش 13 نفره SMS46NW01D

12500000 تومان

ظرفیت 13 نفره

برچسب انرژی A++

تعداد سبد3 عدد

میزان نویز 46dB

تعداد برنامه های شستشو  6

تعداد برنامه های ویژه 3

سری ساخت4